Moje Studio
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie będzie
zamieszczać,przesyłać,publikować,ani udostępniać w jakikolwiek sposób
treści tej strony, w tym zdjęć,filmów jak i tekstu. Kary naruszenia praw
autorskich: Poprzez powielanie, publikowanie lub redystrybucję dzieł
właściciela praw autorskich, bez zezwolenia, może być naruszenie moich
praw wynikających z ustawy o prawie autorskim i praw pokrewnych z dnia 4 lutego 1999 r publikator DzU. 1994 nr24, poz. 83.
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych