Kundle Lady Laury


Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie będzie zamieszczać,przesyłać,publikować,ani
udostępniać w jakikolwiek sposób treści tej strony, w tym zdjęć ,filmów
jak i tekstu. Kary naruszenia praw autorskich: Poprzez powielanie,
publikowanie lub redystrybucję dzieł właściciela praw autorskich, bez
zezwolenia, może być naruszenie moich praw wynikających z ustawy o
prawie autorskim i praw pokrewnych z dnia 4 lutego 1999 r publikator DzU. 1994 nr24, poz. 83.
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych